Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

  • Tellimuse eest tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: ülekandega pangakontole, sobiva pangalingiga (Eesti, Soome, Läti ja Leedu) ning Visa, Maestro või Mastercard kaardimaksega. Klient maksab 100% tellimuse summast (sealhulgas transpordi hinna) tellimuse kinnitamiseks.

 

  • Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnituse või ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast, juhul kui pole kokkulepitud teisiti. Iga järgneva tellimuse kohta loetakse sõlmituks eraldiseisev leping. Käesolevad müügitingimused loetakse müügilepingu osaks.

Privaatsuspoliitika

KLIENDIANDMETE KASUTAMINE

 

  •  Klient kinnitab Skinprof.eu lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav Skinprof.eu lehel. Iga muutus, mis Privaatsuspoliitikas läbi viiakse, ilmub teadaandena avalikult ka Skinprof.eu lehel. Lisaks annab iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib Skinprof.eu-s müügitehingu, kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

 

  • Skinprof.eu kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja Kliendi teavitamiseks. Skinprof.eu ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

 

  • Kliendiandmete kasutamine otseturunduses on võimalik vaid kliendi nõusolekul, mille ta annab personaalse kontaktaadressi salvestamisega uudiskirja saajaks registreerumisel või kliendiks registreerumise vormil.

 

  •  Kliendil on võimalik Skinprof.eu lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest.

 

  •  Isikud, kes soovivad end Skinprof.eu lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, sugu, sünnikuupäev, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

 

  • Klient võib igal ajal taganeda oma soovist personaalseid pakkumisi saada. Samuti on tal õigus nõuda ka enda andmete töötlemise lõpetamist või kustutamist juhul, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muudest õigusaktidest.

 

  • Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu kokkuleppel lahendada, võib Klient pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).

 

  • Müügitingimused on koostatud eesti ja vene keeles. Vastuolude esinemisel lähtutakse eestikeelsest tekstist.
Hakka meie sõbraks